İş

Çalışma hayatını olumlu etkileyecek yasa tasarısı kabul edildi

Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç.Dr. “Resul Kurt ve Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız tarafından sağlanmıştır ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri içermektedir” İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı“TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda görüşülerek kabul edildi.

Teklife göre kısa süreli çalışma ilişkileri genel salgın” ifadesi de eklenecek ve sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gerekli koşullar kolaylaştırılacak.

Buna göre, kısa çalışma ödeneğine hak kazanılabilmesi için sigortalının kısa çalışmanın başlamasından önceki son 120 gün boyunca hizmet sözleşmesi kapsamında çalışmış olması ve sigortalı olarak en az 450 gün çalışmış olması gerekmektedir. Son 3 yıldır işsizlik sigortası primi ödedim. Kısa çalışma ödeneği, damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak ve nafaka borçları dışında onda birinden fazlası haczedilmeyecek, başkasına devredilmeyecek veya devredilmeyecektir.

Ayrıca kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, kısa çalışmanın başlangıç ​​tarihinden itibaren 3 yıl içinde hizmet akdinin feshi nedeniyle yapılacak işsizlik ödeneği ödemelerine hak kazanılan sürelerden düşülecek.

Kısa Çalışma kapsamındaki sigortalının hastalık izninde olduğunu patronuna bildirmemesi nedeniyle hem kısa çalışma hem de dinlenme süresi için geçici iş göremezlik ödeneği alması gibi personelin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler veya kısa çalışma sırasında başka bir işyerinde çalışma ücreti sigortalıdan yasal faizi ile tahsil edilecek, vefat eden sigortalılara ise fazla ödemeler iade edilecektir. toplanmayacaktır.

ASGARİ FİYAT EKİ ARTTI

Yine teklifle birlikte 2016 yılından bu yana uygulanan taban fiyat desteği 2024 yılında 700 lira olarak devam edecek. Böylece 500 lira olan asgari fiyat desteği 2023 yılında 700 liraya çıkarılacak.

Ek istihdam sağlamak ve özel politika gerektiren mesleki yeterlilik belgesine sahip kadın, genç ve işsizlerin istihdamının desteklenmesi amacıyla verilen teşvik 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek, Cumhurbaşkanına başvuruyu 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatma yetkisi verilecek. 31 Aralık 2026.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimliği eğitimi veren eğitim kurumlarını, ortak sağlık ve güvenlik birimlerini, ekipman muayene kuruluşlarını, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarlarını denetlemeye, yetkilendirmeye, denetlemeye ve kontrol etmeye yetkili olacak. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ndeki görev çalışmaları uzman ve uzman yardımcıları, mühendis, fizikçi, kimyager, biyolog ve hekimler tarafından yürütülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı iki konu ile emeklilere ilişkin düzenlemeler de kabul edildi. Buna göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 10 bin lira olacak.

SSK ve Bağkur emekli maaşlarına Ocak ödeme döneminden itibaren yüzde 5 oranında ilave artış yapılacak. Böylece artış oranı yüzde 42,57 olarak uygulanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu